GDPR

Ochrana osobních údajů

JUDr. Karel Mateřánka, advokát, chrání zpracovávané informace a osobní údaje klientů a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně osobních údajů – GDPR), jakož i stavovskými předpisy České advokátní komory. Veškeré údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně za účelem poskytování právních služeb. Jakékoliv dotazy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů je možné zasílat na e-mail: materanka@post.cz.

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má Klient právo

– požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Advokátem;

– požádat o kopii těchto osobních údajů;

– požádat o opravu nepřesných osobních údajů;

– požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Advokátem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, pokud Klient odvolá souhlas, nebo pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Advokátem zpracovávány protiprávně;

– požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR;

– na přenositelnost údajů;

– podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře

Vaše jméno, příp. telefon

Váš email

Předmět

Vaše zpráva

Před odesláním zaškrtněte políčko výše