Vymáhání pohledávek

Soudnímu i mimosoudnímu vymáhání pohledávek se advokátní kancelář věnuje již řadu let, přičemž pohledávky jsou vymáhány na území celé České republiky. Odborné právní znalosti advokáta přispívají k vysoké úspěšnosti při vymáhání pohledávek, přičemž spodní ani horní hranice vymáhaných pohledávek není omezena.

exekuce

Zda je možno po dlužníkovi dluh vymoci soudní cestou, je posouzeno bezodkladně, zcela zdarma a to i on-line. Na rozdíl od různých pochybných společností, které deklarují, že Vaše pohledávky vymůžou, představuje advokátní kancelář JUDr. Karla Mateřánky záruku skutečně profesionálního postupu advokáty s právním vzděláním, kteří jsou znalí neustále měnící se hmotněprávní úpravy a zároveň procesních úskalí spjatých se soudním řízením. Toto se mnohdy ukazuje pro úspěšné vymožení pohledávky jako klíčové.

Advokátní kancelář se specializuje zejména na vymáhání dlužných faktur, směnek (INFO ZDE), na vymáhání náhrady škody na zdraví a jiných škod, bezdůvodného obohacení, nájemného, a dalších.

U vybraných případů je možno dohodnout odkup pohledávky, zejména se jedná o pohledávky zajištěné zástavním právem. Zde je však nutno počítat s tím, že v rámci postoupení pohledávky neobdržíte plných 100% dané pohledávky, nýbrž poměrnou část, která bude odpovídat možnosti a pravděpodobnosti následného vymožení pohledávky.

Při zastupování advokátní kanceláří jsou pro Vás při vymáhání pohledávek dány tyto výhody:

  • náklady na vymáhání má povinnost uhradit dlužník (pokud je Váš nárok oprávněný)
  • coby advokátní kancelář jsme pro Vás seriózním a prověřeným obchodním partnerem
  • je zajišťován veškerý právní servis spojený s vymáháním pohledávek
  • odpovídáme za správnost poskytovaných služeb, pro tento případ je advokátní kancelář pojištěna
  • právní služby pro Vás vykonávají výlučně advokáti a nikoliv koncipienti, kteří by se na Vašem případu teprve učili danou problematiku
  • advokátní kancelář má zkušenosti s vymáháním specifických pohledávek, např. pro dopravce, společenství vlastníků jednotek apod.

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře

Vaše jméno, příp. telefon

Váš email

Předmět

Vaše zpráva

Před odesláním zaškrtněte políčko výše