Důsledná obhajoba v trestním řízení

Trestní řízení v rámci jeho jednotlivých stádií představuje poměrně komplikovaný proces a není tedy divu, že odborné znalosti a postup advokáta je nepochybnou výhodou na straně obviněného či obžalovaného. U trestných činů, u kterých horní hranice trestní sazby převyšuje pět let, je dokonce ze zákona dána nutnost obhajoby obviněného advokátem, neboť pouze takto může být zaručen spravedlivý soudní proces. Výběr advokáta specializovaného na trestní právo není tedy radno nechávat na poslední chvíli a je vhodné, aby byl podezřelý či obviněný již od počátku trestního řízení zastoupen odborníkem na danou problematiku, byť v daném případě není dána nutná obhajoba advokátem ze zákona. Tímto může být předejito různým komplikacím z pohledu obviněného v rámci pozdějších fází trestního řízení, a to zvláště za situace, kdy ze strany policie ČR či státních zastupitelství bývá jednání pachatele obvykle kvalifikováno přísněji, než ve skutečnosti má být.

trestní právo 1Při obhajobě klienta advokátní kanceláří JUDr. Karla Mateřánky je v rámci dostupných právních prostředků na obranu klienta učiněno vše, co může přispět ke kladném výsledku ve věci. Každý případ je podrobně s klientem konzultován a po pečlivém zvážení situace je nastaven optimální směr obhajoby a to rovněž s přihlédnutím k důkazům, které se ve věci nabízejí. Tento postup přispívá k zastavení nedůvodných trestních stíhání, zproštění pachatele či uložení akceptovatelných trestů tam, kde pachatel vinu doznává.

Zásadami advokátní kanceláře tedy jsou:

– podrobné seznámení s daným případem

– navržení optimálního postupu v rámci procesní obrany klienta

– náležité a důrazné bránění práv klienta

– respektování zájmů klienta a jeho pokynů

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře

Vaše jméno, příp. telefon

Váš email

Předmět

Vaše zpráva

Před odesláním zaškrtněte políčko výše