Zajištění oddlužení advokátem

V rámci této právní služby s Vámi advokát probere Vaší finanční situaci, navrhne optimální způsob jejího řešení a připraví insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Předpokladem úspěchu je splnění formálních náležitostí podání a dále kompletní zpracování majetkové situace dlužníka včetně jeho předpokládaných příjmů v následujícím období. S ohledem na složitost věci proto je doporučováno nechat si příslušné návrhy zpracovat advokátem tak, aby nebyl příslušný návrh soudem odmítnut nebo dokonce nedošlo k zamítnutí návrhu na oddlužení, což v důsledku znamená řešení dlužníkova úpadku konkurzem, čímž však ztrácí možnost požádat soud o osvobození od placení dluhů a jeho finanční situace tak zůstává nevyřešena. V tomto směru není pro dlužníky doporučováno obracet se na různé společnosti, které bez kvalitního právního vzdělání a bez osobního kontaktu s dlužníkem často i neodborně návrhy na oddlužení vyhotovují, když služby těchto společností jsou navíc předražené. Od 1.7.2017 není navíc dlužník oprávněn sám podat návrh na oddlužení, neboť při tomto úkonu musí být zastoupen. Naše advokátní kancelář má oprávnění za dlužníky insolvenční návrhy spojené s návrhem na povolení oddlužení podávat. 

oddluženíOddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovi dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění věřitelé do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Tento institut preferuje sociální účel před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový start” a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli. Současně je cílem také snížit náklady veřejných rozpočtů na sanaci těch, kdo se ocitli v sociální krizi.

Oddlužení je řešením pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, ale činnosti běžné – zejména provozu domácnosti, neboť umožňuje řešit úpadek právnických i fyzických osob, ale v obou případech za splnění předpokladu, že nejde o podnikatele. I v tomto ohledu se však poslední dobou změnila judikatura a insolvenční zákon a za určitých okolností lze oddlužení provést i u podnikatelů.

Insolvenční zákon upravuje dva možné způsoby oddlužení, a to zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Rozhodnutí o způsobu oddlužení je ponecháno na nezajištěných věřitelích, kteří jej odhlasují buď na své schůzi nebo mimo ni. K výsledku hlasování soud přihlíží při rozhodování o návrhu. V případě, kdy soud zamítne návrh na povolení oddlužení, zejména zjištěním nepoctivého záměru dlužníka, je úpadek automaticky řešen konkursem.

Dobře zpracovaný návrh na oddlužení Vám může ušetřit značné finanční prostředky a dovolíme si tvrdit, že služby advokáta se v této oblasti pro dlužníka určitě vyplatí.  Zároveň platí, že čím dříve začnete svou finanční situaci řešit, tím více ušetříte.  S institutem oddlužení má advokátní kancelář bohaté zkušenosti  a rádi pomůžeme i Vám. V případě Vašeho zájmu Vás můžeme také zastoupit v průběhu celého insolvenčního řízení a jednat za Vás s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem, který schvaluje oddlužení.

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře

Vaše jméno, příp. telefon

Váš email

Předmět

Vaše zpráva

Před odesláním zaškrtněte políčko výše