Pomůžeme Vám při rozvodové situaci

Rozvod manželství patří bezpochyby k životní situaci, která je pro oba manžele do značné míry stresová či psychicky náročná. Při poskytování právní služby v této oblasti dbá advokát zejména na to, aby již tak zjitřené vztahy mezi manžely nebyly zbytečně ještě více vyhroceny. Tam, kde je to možné, se může dokonce advokát v zastoupení jednoho z manželů pokusit o smírné vyřešení celé věci. Toto ve svém důsledku může vést k přehodnocení manželů ohledně požadavku na rozvod manželství či častěji k tomu, že se manželé ve všech záležitostech rozvodové situace dohodnou, což jim ušetří kromě finančních prostředků a času i případné vypjaté momenty soudního řízení.

rozvod

V případech kde nelze využít cestu tzv. nesporného rozvodu, dbá advokát na práva zastoupeného manžela a snaží se docílit toho, aby byla celá tato situace pro zastoupeného manžela co nejvíce ulehčena. Zároveň advokát všemi dostupnými legitimními prostředky důrazně brání práva zastoupeného manžela v rámci všech jeho oprávněných zájmů. 

Právní služba tedy většinou nespočívá pouze v zastoupení manžela v samotném řízení o rozvod manželství, nýbrž také v řízení, ve kterém je rozhodováno, kterému z manželů budou po rozvodu manželství svěřeny děti do jeho výchovy  a jak vysoké výživné na tyto děti bude hradit druhý z manželů (takových řízení může být s odstupem času vícero). Rovněž nejsou výjimkou řízení o určení rozsahu styku rodiče s dítětem či řízení o vypořádání společného jmění manželů. Ve všech těchto řízeních poskytuje JUDr. Karel Mateřánka kvalifikované právní služby ke spokojenosti již mnoha klientů. Ke každému klientovi je přitom přistupováno individuálním způsobem a v rámci první schůzky jsou rozebrány všechny možnosti a nabídnuto odpovídající řešení. Právní službu je možné poskytnout i osobám s bydlištěm mimo území města Plzně.

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře

Vaše jméno, příp. telefon

Váš email

Předmět

Vaše zpráva

Před odesláním zaškrtněte políčko výše