Kompletní právní servis týkající se převodů nemovitostí

Advokátní kancelář zajišťuje kompletní právní servis spojený s převodem nemovitostí. Nabízíme výhodnou cenu za sepsání kupní smlouvy, depozitní smlouvy a návrhu na vklad. Smlouvy jsou odborně právně ošetřeny a sepsány advokátem. Účastníci se tedy nemusejí obávat žádných komplikací či právních trhlin ve smluvní dokumentaci. Možné je i sepsání darovací smlouvy či smlouvy směnné. V případě navázání dlouhodobé spolupráce s realitní kanceláří jsou poskytovány výrazné slevy.

Advokátní úschova – ochraňte své finanční prostředky

Advokátní kancelář zajišťuje příjem a výplatu finančních prostředků prostřednictvím advokátního depozitního účtu (účtu úschov). Zejména u převodu nemovitostí, jejichž cena se pohybuje v řádu stovek tisíc či miliónů korun českých, se jeví složení finančních prostředků na depozitní účet jako nutnost. Pouze tímto způsobem může být kupující skutečně chráněn a nebude se muset obávat, že jeho finanční prostředky budou zpronevěřeny či nenávratně ztraceny. V praxi jsou známy případy, kdy kupující podepíše kupní smlouvu, zaplatí kupní cenu, ale vlastnictví k nemovitostem nenabude (např. v důsledku exekuce na prodávajícího, uplatnění práv třetích osob apod.). Tomuto lze složením finančních prostředků na depozitní účet předejít. Výplata z depozitního účtu neproběhne ani tehdy, pokud se ukáže, že má nemovitost právní vady.

V této souvislosti je nutné zmínit, že advokátní úschova podléhá přísným pravidlům a dohledu advokátní komory, což je rozdíl oproti úschově realitních kanceláří, které této regulaci nepodléhají. Rovněž i samotné depozitní smlouvy realitních kanceláří mohou postrádat patřičnou právní odbornost. Obecně je tedy advokátní úschova bezpečnější a jistější ochrana finančních prostředků.

Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře

Vaše jméno, příp. telefon

Váš email

Předmět

Vaše zpráva

Před odesláním zaškrtněte políčko výše